• slider image 201
 • slider image 208
:::

總務處公告 蔡秀英 - 富禮行政 | 2019-01-21 | 人氣:1060

歷屆家長會長           家長會委員名單           顧問名單

新竹巿立富禮國民中學家長會顧問名單

 

莊清旗顧問

蕭泊鈴顧問

陳智龍顧問

林欽銘顧問

姚慶忠顧問

蔡清彬顧問

杜啟瑞顧問

陳敏富顧問

林清河顧問

吳國亮顧問

吳春生顧問

 

 •  
  1) 107顧問名單.odt
 •  
  2) 108顧問名單.odt

富禮公告

 • 最新消息
 • 升學資訊
 • 人事公告
 • 會計公告
 • 獎助學金
[ more... ]
[ more... ]

校園公告

 • 教務處公告
 • 學務處公告
 • 總務處公告
 • 輔導處公告
 • 健康中心公告
[ more... ]
[ more... ]

學校活動照片

:::

校園活動照片

網站資源